2016 ANNUAL GET TOGETHER DATE HAS BEEN AMMENDED:

2016 ANNUAL GET TOGETHER DATE HAS BEEN AMMENDED: - 06-08-2016

Map
Click here for a map to the location


ANNUAL GET TOGETHER 2016 DATE HAS BEEN AMMENDED:

श्री आदरणीय सम्पूर्ण KYC UK का सदस्य दाजु भाई, दिदि बहीनि हरू मा नमस्कार, सेवायो

बिशेष KYC UK 2016 साल को बार्षिक भेटघाट कार्यक्रम लाई हामीले पूर्ब निर्धारित मिती केही दिन अगडी सार्नुपरेको कुरा जानकारी दिन चहान्छु। कारण किना भने संखुवा सभा जिल्ला बासी भेटघाट कार्यक्रम पनि सोही दिन मा हुनेहुदा यो दिन लाई नजुधौन को लागी बाध्यता बस यो हाम्रो बार्षिक भेटघाट कार्यक्रम को
मिति सारिएको सुचना सुचित गर्दाछु। र म यहां हरुमा बिनम्रा अनुरोध गर्दाछु कि यस बाट पर्नगएको असजिलो र कुनै कठिनाई प्रति म र संस्था को तर्फ बाट छ्यामा चहान्छु।

A.KYC UK 2016 साल को बार्षिक भेटघाट कार्यक्रम को बिबराण हरु निम्न अनुसार निर्धारित गरिएको छ:
मिती :06/08/2016 (शनिबार)
उपस्थित समय: अर्को ईमेल मा सुचित गरीने छ।
Venue: Harrow Borough Football Club
Earlsmead stadium
Harrow, middlesex, HA2 8SS

B. यस को साथै, KYC UK 2016 मा हुने
Annual General Meeting को पनि सुचना निम्न अनुसार अबगत गराउदाछु :
मिती: 18/09/2016
AGM- Ashford Kent मा हुनेछ
र Venue: Will be published

यदि याह हरुसंग यस मथिका बिषयहरु मा केही जीग्यासा र सल्लाहरु भएमा कुनै पनि माध्यम द्वारा बिना संङ्कोच सम्पर्क रख्नुसक्नुहुनेछ।
धन्यवाद।

KYC UK
कुल जिमी
मा /सचिव

KIRAT YAKKHA CHHUMMA UK ANNUAL GET TOGETHER 2016

Kirat Yakkha Chhumma UK annual get together will be held on Sunday 28 August 2016.

 The venue for the event is as follows:

 Venue: Harrow Borough Foot Ball Club, Middlesex, London, HA2 8SS

 Date:   20 August 2016

 Time:   The event time table will be published in the near future.

Kirat Yakkha Chhumma UK warm welcome all Yakkhas, Chelibeties and their families in this occasion to celebrate and share your meet and greet with us. We wish you all great fun and enjoy your time.

 


Go Back

Admin Web Design Folkestone